100002228762244 100002228762244

Ordningsföreskrifter

Ordningsföreskrifter för Bäckens stugförening

 
 • Dessa föreskrifter är sammansatta för att upprätthålla ordning och trivsel på stugområdet. Vid eventuell uthyrning ansvarar stugägaren för att gästerna meddelas om följande regler.
 • Stugägaren är ansvarig för ordningen omkring stugan samt på fritidsområdet och vid förrådsbyggnden.
 • Skräp och matrester kastas väl paketerat i i containern. Mer skrymmande skräp, som byggnadsmaterial och dylikt får var och en forsla bort (Byggavfall och ej brännbara sopor får ej kastas i containern. Överträdelse leder till straffavgift för föreningen.) Kärl för sopsortering finns vid Vilshärads Camping.
 • Tvätt, disk eller sköljning får ej förekomma vid vattenkranarna eller i dess närhet.
 • All åverkan inom angränsande naturreservat är enligt lag strängeligen förbjudet. Likaså är all förorening av förbiflytande bäck förbjuden.
 • Gemensamma sammankomster kan ordnas när överenskommelse har skett. Initiativtagare eller tillsatt kommitté ska svara för ordningen och det skall vara tyst senast kl 01.00 på fredagar och lördagar, övriga dagar kl 23.00. För enskilda fester där sång, musik och störande ljud förekommer gäller samma regler som ovan.
 • Medlemsavgiften för året fastställs vid årsmötet och skall vara betald senast den 31 augusti.
 • Elavgiften avläses vid årsmötet och betalas senast 31 augusti.
 • Beslutade arbetsdagar ska av varje stugägare utföras vid utsatt arbetsdag, eller vid senare tillfälle. Deltagande vid arbetsdag berättigar till reduktion av medlemsavgiften.
 • Hundar och katter får ej springa lösa på området, endast på den egna tomten.  
 • Parkering sker normalt utanför området. Bil får under perioden 25 juni till 8 augusti endast köras in på området för i- och urlastning av tung eller skrymmande last. Övrig tid får bil ställas upp nattetid på området. Sådan uppställning får dock inte innebära olägenhet för andra stugägare.
 • Brandvarnare och brandsläckare ska finnas i varje stuga.
 • Störande byggnation får ej utföras under perioden 1 juli till 15 augusti (beslut av årsmötet 2003-07-06).

Nyheter

 Klicka på fotona för att få få större storlek.

Nu närmar sig julen och nyår. Sedan är det inte så långt kvar tills alla flyttar in i sina stugor igen. Alla 23 stugor med sina ägare önskas en riktigt god jul och ett gott nytt år

Vårens arbetsdag/trivseldag är den 2 maj 2020, klockan 11.00. På årsmötet i somras beslutades att vi ska utöka gräsklippningsdagarna. Schemat för detta är inte klart än. Det kommer ett nytt arbetsschema så fort jag har hunnit skriva ett schema. /Gerd

 

 


(Lämna tom)

Vill du skriva något till vår stugförening kan du göra det här:

 http://www.backensstugforening.n.nu/gastbok

 

Hemsidesansvarig: [javascript protected email address]

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)